ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΚΑΙ ΚΕΔΕ

0
1602

ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΚΑΙ ΚΕΔΕ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο  Ν Δ Ι Α
Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)
 Μακρυνίτσης 9,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –  ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 6909065204 – 6932737727 –
e-mail:pespo3t@yahoo.gr

 

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ) έχει θετική συνεργασία με την ΚΕΔΕ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ) που εκπροσωπεί 300.000 τρίτεκνες οικογένειες πανελλαδικά, έχει καλή και  θετική συνεργασία με την ΚΕΔΕ(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)

Έχει αποστείλει τρεις επιστολές προς την ΚΕΔΕ με  τα αιτήματα και τις  προτάσεις.

Πραγματοποιήθηκαν  δύο συναντήσεις με εκπρόσωπο της ΠΟΤ και τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Πρόεδρο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), και σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο οι Τρίτεκνοι και η ΚΕΔΕ.

Ο κ. Ιωάννης Λιούλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Τρικάλων, και Εκπρόσωπος Τύπου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) στην συνάντηση με τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.