Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρών ιστοσελίδα, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ιστοτόπου επιτρέπει την πρόσβαση σας χωρίς να  ζητάει κάποιο στοιχείο σας. Στη περίπτωση που θα ζητηθούν προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, από φόρμες επικοινωνίας όπως επίσης από δημόσιες πηγές, με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει του νομοθετικού πλαισίου.

Ο σύλλογος ‘’Εστία Τριτέκνων Θεσσαλονίκης’’, σέβεται το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με τον ιστότοπο estiatriteknonthessalonikis.gr . Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου περιγράφει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 

Πληροφορίες που αφορούν στις επισκέψεις που κάνετε στην ιστοσελίδα estiatriteknonthessalonikis.gr

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα δεδομένα κίνησης και θέσης, τα weblogs, το περιεχόμενο των απαντήσεών σας σε έρευνες και φόρμες επικοινωνίας, οι πηγές επικοινωνίας και άλλα δεδομένα επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να είναι πιο εύκολες και ενδιαφέρουσες οι μελλοντικές επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα estiatriteknonthessalonikis.gr και να μπορούμε να προτείνουμε το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο για εσάς.

Φόρμες Επικοινωνίας

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας (για παράδειγμα “Επικοινωνία” ή “Εγγραφείτε στο Newsletter μας”) και συγκεκριμένα, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση email και τα λοιπά. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα δεδομένα σας αλλά τονίζουμε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε εναπόκεινται πλήρως στη διακριτική σας ευχέρεια. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας κρατάμε αρχείο της αλληλογραφίας μας.

Άμεσο Μάρκετινγκ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ από τη στιγμή που συναινείτε στη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό στην αντίστοιχη φόρμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, αποθηκεύουμε cookies με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο μέλλον.

Τι Κάνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα Που Συλλέγουμε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να :

 1. Προσφέρουμε το καλύτερο περιεχόμενο και τις καταλληλότερες υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας.
 2. Εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας.
 3. Εμφανίζεται και λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιστοσελίδα gr στη συσκευή σας.
 4. Μπορούμε να ανταποκρινόμαστε το ταχύτερο δυνατό στα αιτήματά σας.
 5. Η ισχύουσα νομοθεσία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφουμε παραπάνω, αφού
 6. Αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αναφέρεται παραπάνω και σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικά μας έννομα συμφέροντα
 7. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές
 8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υποστήριξη των αξιώσεων ή στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα που προδήλως είναι δημοσίως γνωστά.
 9. Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα, όταν επιλέγετε (opt-in) να λαμβάνετε επικοινωνίες και ενημερώσεις για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω e-mail
 10. Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τον αντίστοιχο σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και από τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η επεξεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε χωριστά τις διάφορες περιόδους τήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε το εκάστοτε χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο

 

 • Αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό
 • Αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς
 • Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να τα τηρήσουμε
 • Απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης αρχείων

 

Επεξεργάζονται τρίτοι τα δεδομένα σας;

Για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων σας θα γίνεται αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται παρακάτω:

 1. Προς προμηθευτές, συνεργάτες και προστηθέντες: Ενδέχεται κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουμε να διαχειρίζονται ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και/ή συντήρησης περιεχομένου του website ή η παροχή υπηρεσιών σχετικά με κάποιες λειτουργίες του website ή η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ ή η παροχή οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφόρησης σε απάντηση σε σχετικό αίτημά σας. Οι αποδέκτες αυτοί, έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 2. Σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

 

Τι κάνουμε όσον αφορά τις διευθύνσεις IP και τα cookies;

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα τη διεύθυνση ΙΡ, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση του συστήματος και την αποστολή των δεδομένων αυτών σε μαζική μορφή στους διαφημιστές μας. Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης των χρηστών μας και τα οποία δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα. Για τους ίδιους σκοπούς, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν γενικότερα τη χρήση του Διαδικτύου από τους χρήστες μας, χρησιμοποιώντας αρχεία cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε το website και να σας προσφέρουμε καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies στο website μας, παρακαλούμε να δείτε την Privacy & Cookies Policy. Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας από κοινού με άλλους χρήστες, σας συμβουλεύουμε να μην ενεργοποιήσετε την επιλογή “Αποθήκευση των στοιχείων μου”.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και που γίνεται η επεξεργασία τους;

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στο δικό μας έλεγχο και εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ασφαλής και γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή;

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποστολή και λήψη πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη. Για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαγραφή ή διαβίβαση των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και να σας στείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά.
 3. Δικαίωμα στη “λήθη”: σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή/και να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και εμείς θα αξιολογήσουμε αν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας εξυπηρετήσουμε. Εάν επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδομένα σας από την αρχή.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3teknoithesniki@gmail.com Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών μέχρι και τη στιγμή που μας ενημερώνετε για την ανάκληση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Θα λαμβάνετε μηνύματα με εμπορικό και marketing περιεχόμενο;

Περιστασιακά σας στέλνουμε μηνύματα μόνο μέσω e-mail και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ειδικά για το σκοπό αυτό σαν απάντηση (opt-in) στο μήνυμα e-mail που σας έχουμε ήδη στείλει. Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να μη λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις στο μέλλον, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Διαγραφή” στο κάτω μέρος του αντίστοιχου e-mail. Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3teknoithesniki@gmail.com  δίνοντάς μας τη διεύθυνση e-mail σας και το είδος των ενημερώσεων που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον.

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

Είναι πιθανό οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου να τροποποιούνται περιστασιακά. Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις θα είναι σημαντικές, θα ενημερωθείτε μέσω του website ή άλλων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Σχόλια και αιτήματα διευκρινήσεων που αφορούν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση 3teknoithesniki@gmail.com

 

Πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα Cookies??

Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο ( για παράδειγμα τον ιστότοπο e-pr.gr ).

Οι πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, η παρών ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

 

 1. Ποια Cookies Χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο μας ??

Στην ιστοσελίδα estiatriteknonthessalonikis.gr χρησιμοποιούμε cookies, για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία ή και απαραίτητα cookies, έχουν μεγάλο ρόλο στην ορθή λειτουργία των σελίδων της estiatriteknonthessalonikis.gr , σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Cookies Λειτουργικότητας & Προτιμήσεων

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Στατιστικά Cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή διαφημίσεων/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Third Party cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους δικτυακούς μας τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

 1. Πώς να Ελέγξετε τα Cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 1. Ποιά είναι τα Δικαιώματα σας;
 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας.
 • Φορητότητας των δεδομένων σας.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3teknoithesniki@gmail.com

Εναλλακτικά και σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων νόμο, μπορείτε να υποβάλετε  καταγγελία στην Αρχή Προστασίας.

 1. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε παραπάνω .

 1. Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 07/01/2019

Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.