ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ–ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

0
1556

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ–ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, έντυπη αίτηση με τα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης και δημιουργία ή επικαιροποίηση στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ.

Η λίστα με τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση τους:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

 • Τίτλοι σπουδών
 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός × 2,5), δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες)
 • Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί τίτλοι
 • Διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (20 μοναδες)
 • Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (8 μονάδες)
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • ‘Αριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες) ή καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες)

Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (4 μονάδες) και επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες (1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Αριθμός τέκνων (3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο).
 • Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου (το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4).

ΠΗΓΗ- https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/ekpaideytikoi-xekina-i-ypovoli-aitiseon-asep