ΑΣΕΠ-22 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

0
1665
ΑΣΕΠ: 22 προσλήψεις στην Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς
Εγκρίθηκαν νέες θέσεις για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ

Στην πρόσληψη 22 νέων υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αναμένεται να κινηθεί η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και προβλέπει προσλήψεις για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές υπηρεσίες και θα υπογράψει συμβάσεις μερικής και πληρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων: