ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ–ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ–ΠΡΟΩΡΕΣ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΟ

0
971

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Τι θα ισχύσει για τις πρόωρες στα 56 και στα 58 σε δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες

Πρόωρη αλλά και πλήρη σύνταξη πριν τα 60 «κλειδώνουν» υπό προϋποθέσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδίως αν βγαίνουν με διατάξεις γονέων με ανήλικο τέκνο ή και ως τρίτεκνοι.

Η προϋπόθεση για να αποχωρήσουν είτε με πλήρη είτε με καθεστώς μειωμένης σύνταξης είναι, πρώτον, να έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993 σε οποιοδήποτε ταμείο, ακόμη και αν διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1993, και, δεύτερον, να συμπληρώνουν 25 έτη ως το 2012.

Η 25ετία λειτουργεί ως κατοχύρωση ή και θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν τα χρόνια αυτά αναδρομικά κάνοντας εξαγορά πλασματικών ετών.

Αγκάθι στις πρόωρες συντάξεις αποτελούν τα όρια ηλικίας των 56 και 58 ετών για όσους τα συμπληρώνουν από 1/1/2022 και μετά, καθώς εκκρεμεί γνωμοδοτική απάντηση του Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Εργασίας για το αν εξακολουθούν να ισχύουν και το 2022 για την πρόωρη έξοδο των υπαλλήλων που έχουν 25ετία το 2011 ή το 2012, όπως ίσχυαν για όσους είχαν συμπληρώσει τα 56 και 58 ως το 2021.

Πάρα πολλές αιτήσεις πρόωρης συνταξιοδότησης με τις ηλικίες των 56 και 58 έχουν μπλοκάρει στον ΕΦΚΑ εν αναμονή οδηγιών. Αν οι νομικοί του υπουργείου αποφανθούν ότι από 1/1/2022 δεν ισχύουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που είχαν προβλεφθεί για το διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021, τότε είναι πιθανό να κλείσει η έξοδος για τις νέες αιτήσεις. Οσες όμως έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες, θα πρέπει για λόγους ασφάλειας δικαίου να εξαιρεθούν και να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να αποχωρήσουν στις ηλικίες που είχαν προγραμματίσει (56, ή 58 ετών).

Εξίσου πιθανό είναι να παραταθεί το καθεστώς των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα 56 και 58 για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2022, ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί υπαλλήλων που έχουν υποβάλει ή σκοπεύουν να υποβάλουν παραιτήσεις για να βγουν στη σύνταξη.

Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασιστεί για τις πρόωρες συντάξεις, από το Δημόσιο σύνταξη με όρια ηλικίας από 55 ως 60 ετών μπορούν να πάρουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

  1. Γονείς ανηλίκου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Οσοι έκλεισαν τα 52 από 19/8/2015 μέχρι και το 2018 παίρνουν πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από τα 55 ως 60,2 ετών. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τρίτεκνους γονείς, αρκεί να έχουν 21 έτη το 2011.
  2. Γονείς ανηλίκου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Οσοι γονείς έκλεισαν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι και 2017 παίρνουν πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56,6 ως 59,6 ετών. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τρίτεκνους γονείς, αρκεί να έχουν 23 έτη το 2012.
  3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 (και με τυχόν διαδοχική ασφάλιση εκτός Δημοσίου πριν το 1983). Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν 37 έτη. Οι άνδρες που έχουν τα 37 έτη μέσα στο 2022, μπορούν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία ώστε να έχουν αναδρομικά την 37ετία το 2020 και να πάρουν σύνταξη στα 60 και 3 μήνες. Αν δεν φτάνουν στα 37 έτη, αλλά έχουν 25ετία ως το 2010, συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν 35ετία και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Οσοι έκλεισαν τα 58 από τον Αύγουστο του 2015 ως και το 2018, με 35ετία «κλείδωσαν» την έξοδο από τα 58,6 ως 60 ετών. Με ηλικία 58 και 35ετία από 2019 ως 2021, βγαίνουν με όριο ηλικίας από 60,6 ετών ως 61,6 ετών και όσοι έχουν ηλικία 58 από το 2022 και μετά αποχωρούν στα 62. Ειδικά για το 2022 επιτρέπεται να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο για να έχουν 35ετία ως το 2021 και να μη χρειαστεί να φτάσουν στη 40ετία.
  4. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 36 έτη και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 58 ετών το 2020 που συμπληρώνει τα 36 έτη το 2022, μπορεί να αναγνωρίσει 2 πλασματικά έτη και να κατοχυρώσει αναδρομικά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης του 2020 που είναι το 61ο έτος.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

  1. Mε 25ετία ως το 2010
35 έτη συνολικά Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58 60
Το 2019 58 60,5
Το 2020 58 61
Το 2021 58 61,5
Το 2022 58 62 και 40 έτη

Με 25ετία ως το 2010

37 έτη συνολικά Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 55 58,6
Το 2019 55 59,5
Το 2020 55 60,3
Το 2021 55 61,2
Το 2022 55 62 και 40 έτη
  1. Με 25ετία το 2011
36 έτη συνολικά Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58 60
Το 2019 58 60,5
Το 2020 58 61
Το 2021 58 61,5
Το 2022 58 62 και 40 έτη

Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
19/8 ως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
19/8 ως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Εξοδος πριν τα 60 για 4 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών

Σύνταξη πριν από τα 60 μπορούν να πάρουν το 2022 4 κατηγορίες παλαιών πριν το 1993 ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, κ.ά.).

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

  1. Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2010. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από το 50ό έτος. Οσες έκλεισαν τα 50 από το 2015 ως το 2018, έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 55 ως 60,2 ετών. Για αυτή την κατηγορία δεν προβλέπεται μειωμένη αλλά μόνον πλήρη σύνταξη.
  2. Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011. Το όριο ηλικίας για πλήρη καθορίζεται με βάση το 52ο έτος και για μειωμένη με το 50ό έτος. Ασφαλισμένη που έκλεισε τα 52 το 2020, παίρνει πλήρη στα 63,7 και μειωμένη στα 60,2 μήνες. Αν έκλεισε τα 52 το 2019 παίρνει πλήρη σύνταξη στα 61,10 μήνες και μειωμένη στα 58,5 μήνες,
  3. Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012. Το όριο ηλικίας για πλήρη καθορίζεται με βάση το 55ο έτος και για μειωμένη με το 53ο έτος. Και για αυτή την κατηγορία συμφέρει η έξοδος με πρόωρη και όρια ηλικίας ως το 62ο έτος.
  4. Ανδρες με ασφάλιση πριν το 1983, που συμπληρώνουν 35ετία το 2022. Κανονικά θα έβγαιναν με 40 έτη και όριο ηλικίας 62 ετών, αλλά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξαγορά της στρατιωτικής θητείας και να αποχωρήσουν με 35ετία το 2020, και όριο ηλικίας το 61ο έτος, ενώ όσο νωρίτερα «κλειδώσουν» την 35ετία (π.χ. 2019, 2018) κατεβαίνει και το όριο ηλικίας για τη σύνταξη στα 60,6, και στα 60.

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ -Τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Με ανήλικο και 25ετία ως το 2011
Ηλικία 50, ή 52 για πλήρη σύνταξη Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 για πλήρη σύνταξη Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/ ως 31/12/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
Από 1/1/2020 62
Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12//2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1/1/2019 62

Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων, με «ένσημα» πριν το 1983

Με 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62

 

ΠΗΓΗ–  https://eleftherostypos.gr/