ΑΣΕΠ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 187 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ <<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>>

0
1315

ΑΣΕΠ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 187 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ <<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>>

Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ (3.088) κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), για τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσιακές μονάδες των Ο.Τ.Α.  Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ προχώρησε στην κατανομή σε δήμους συνολικά 187 θέσεων, σε δήμους για την κάλυψη των αναγκών στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις ανά περιοχή:
Αναλυτικά το ΦΕΚ

https://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2021/03/document-2-1-1.pdf?fbclid=IwAR3bgynVqi08_vQkpK36MVIMCkni-sWtwjJx1JaK8rfmQVmjfkLntc-0BhQ