Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τρίτεκνους — Μοριοδότηση τρίτεκνων στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ – Μειωμένη στρατιωτική θητεία για παιδιά τρίτεκνων

0
2141

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τρίτεκνους — Μοριοδότηση τρίτεκνων στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ – Μειωμένη στρατιωτική θητεία για παιδιά τρίτεκνων

Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2021
Προς: Σύλλογο Τριτέκνων «Εστία»
πρόεδρο, κα Ιωάννα Μπουγιουκλή

Αγαπητή κα Μπουγιουκλή,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την υπ αριθμ.
4139/12.2.2021 ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή, αναφορικά με τη λήψη μέριμνας για τη μοριοδότηση των τρίτεκνων στην αναμενόμενη προκήρυξη για επαγγελματίες οπλίτες(ΕΠΟΠ), καθώς και για τη διατήρηση της μειωμένης θητείας για τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών.

Ειδικότερα, παραθέτοντας επίσημα στοιχεία από έρευνες της Κομισιόν και της
ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τόνισα τη
σπουδαιότητα της συμβολής των πολυμελών οικογενειών στην επίλυσή του, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκα στο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τη στήριξη και την επιβράβευση της δημιουργίας οικογένειας, με αποφάσεις όπως η θέσπιση του επιδόματος γέννας, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η ενίσχυση της δωρεάν πρόσβασης στους παιδικούς σταθμούς, κα.
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η Κυβέρνηση ορθώς λαμβάνει μέριμνα για τις
τρίτεκνες οικογένειες με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων, όπως η αύξηση του ποσοστού
συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, επισήμανα ότι θα ήταν εύλογο να
εξεταστεί́ η συμπερίληψη της κατηγορίας των τρίτεκνων στη μοριοδότηση όσον αφορά́ τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ), στη σχετική́ προκήρυξη που αναμένεται να εκδοθεί από́ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επιπρόσθετα, αναφερόμενη στην αύξηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας,
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σημείωσα ότι θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί στην επικείμενη Υπουργική́ Απόφαση η διατήρηση της μειωμένης θητείας
κατά́ ένα μήνα για τα παιδιά́ των τρίτεκνων οικογενειών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, έθεσα στους αρμόδιους Υπουργούς τα εξής
ερωτήματα:
Αν προτίθενται να επανεξετάσουν τη συμπερίληψη της κατηγορίας των τρίτεκνων στη μοριοδότηση για συμμετοχή τους στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ
-Αν προτίθενται να διατηρήσουν μειωμένο το χρόνο της στρατιωτικής θητείας κατά ένα μήνα για τους τρίτεκνους και στην επικείμενη Υπουργική Απόφαση που προβλέπει αύξηση του χρόνου στρατιωτικής θητείας.
Συνημμένα σας αποστέλλω το επίσημο έγγραφο της ερώτησης που κατέθεσα στη
Βουλή