ΟΑΕΔ–ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 121 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

0
1493

ΟΑΕΔ–ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 121 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 121 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν:

  • εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων

Συγκεκριμένα ζητούνται: 

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
  • ΔΕ Μαγείρων

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://workenter.gr/media/workenter-library/Organismoi/oaed.pdf

 

ΠΗΓΗ– https://workenter.gr/el/article/20505/oaed-aithseis-gia-121-8eseis-stous-brefonipiakous-sta8mous-pdf