Πριμοδοτούνται οι Τρίτεκνοι στην εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από την παρέμβαση της ΠΟΤ

0
2553
Πριμοδοτούνται οι Τρίτεκνοι στην εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από την παρέμβαση της ΠΟΤ

ΑΠΕΔΩΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ

(δ. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης
οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια.)

Πριμοδοτούνται οι Τρίτεκνοι στην εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από την παρέμβαση της ΠΟΤ

Πριμοδοτείται πλέον η εισαγωγή τριτέκνων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού,

ύστερα από την παρέμβαση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) στο Υπουργείο Τουρισμού και την συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Τουρισμού κα Γεωργία Καραστάθη.

Η προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκαεπτά (917) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019- 2020, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού

«Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (Β΄ 2526), στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ.,

ως εξής:

  • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης. Το εξάμηνο Πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών, πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις

(ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής), όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

προγράμματος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 11802/27.7.2007 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547).
  2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

α. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Β.Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

 Για κάθε 200 οριστικοποιημένα ημερομίσθια ή ανά ένα έτος υπηρεσίας, τρία (3)μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12) μόρια

γ. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια.

δ. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια.

ε. Η πιστοποιημένη γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ. Η πιστοποιημένη γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

ζ. Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή,

στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού,

από την Δευτέρα 26.8.2019 έως και την Παρασκευή 13.9.2019, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής,

49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην

Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 22910-42294,-5.

Ι.Ε.Κ. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης,

Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο

“ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.

Ι.Ε.Κ. Ρόδου,

“ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.

Ι.Ε.Κ. Περαίας Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη),

Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο

“ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920-25551-4, 23920-75919.

I.E.K. Άργους (Πελοπόννησος),

“Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200,

τηλ.: 27510-20115, 27510-20127.

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου,

 Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650-41997,-8, 22650-42394

Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης,

Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο

 χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης Μάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας,

Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  29/3/2019

Θέμα 2ο : Συνάντηση της ΠΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού με Γεωργία Καραστάθη

Με την κα Γεωργία Καραστάθη, Γενική Γραμματέα Τουρισμού, συναντήθηκε αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ).

Συζητήθηκαν τα θέματα:

– Αύξηση της μοριοδότησης τριτέκνων για την εισαγωγή σπουδαστών στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια του Υπουργείου Τουρισμού (στην Ανάβυσσο Αττικής, την Περαία Θεσσαλονίκης, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, το Άργος, την Κέρκυρα, το Γαλαξίδι, και την Αλεξανδρούπολη), και στις Δημόσιες Σχολές Ξεναγών (Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και στο Ηράκλειο Κρήτης)

– Μοριοδότηση τριτέκνων στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, στα Εκπαιδευτήρια του Υπουργείου Τουρισμού.