ΟΠΕΚΑ-ΠΡΟΝΙΑΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

0
1589

ΟΠΕΚΑ-ΠΡΟΝΙΑΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στις 24 Μαΐου τα αναπηρικά επιδόματα του Μαΐου

➥Ο ΟΠΕΚΑ – Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία, η οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα.

➥ Τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Μαΐου θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου, καθώς η 25η τυγχάνει να είναι Σάββατο.

➥ Αναλυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν μέχρι το 2018 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ.

➥ Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται για τον Μάιο.

ΠΗΓΗ:  https://www.facebook.com/ypourgeioergasias/?__tn__=kC-R&eid=ARA3jZPGx6ETDBwBlTe2e5lKAe84lqSqSFRWmP2IZjlF5TBvOqEF2wio2j-q507CeyddSFwwk1aETWXc&hc_ref=ARSLnfgCauYeJseyxRT3hOBzlDWTgAnJIRtdfmIXeHr31l4DknpcukD3dAm3p0CySr8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAcXcgEUaxQ6ChM8UAhRf2XdhkgX8JyB8ow3nWBi4Q280PjwcrOOBCWTpvjr3hFVyqk5a588HKgvGgseQSlZhFRYNfKe4SrOKiNh4tmfDzMXG5ce1p-park-8_u_EcspFrnWDO5_JPvGz2xX-bEuIOdt4eiY_2ptw-_Hs7k0MRB1FPUnnbZggrSwhtvUFer0-quJ0eEfbwntNhAVx_W6gby4Ann26yTpevizoT3BDpeajxPYTa8Mb6mO_prTMHH8XH488B8sHB5xK1U6VFdmaaQQFp5KXEAY0i7MlcakVEWALWKGDINfTVaGoTi3WKg4JWMUOiphawDMVril9ISiAE