557 προσλήψεις μονίμων στους δήμους όλης της χώρας (PDF)

0
1808
557 προσλήψεις μονίμων στους δήμους όλης της χώρας (PDF)
Το ΦΕΚ με τις ειδικότητες και την κατανομή των θέσεων

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που είχαν προσληφθεί σε δήμους από 1.1.2008 έως 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (μόνιμοι).

Σύμφωνα με την πρόσκληση – ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου και λήγει στις 22 του ίδιου μήνα.

 

 

Δείτε το έγγραφο μέσα στο σύνδεσμο