ΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

0
427

ΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί,

Σκοπός του παρόντος email είναι να επισημάνω το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τον τρόπο ελέγχου εκπλήρωσης μία εκ των βασικών προϋποθέσεων μετεγγραφής φοιτητών, την συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής.

Σύμφωνα με το παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ111/Α) «Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις» αναφέρεται ότι::

«Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της παρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε σχολή:

Βάση Μετεγγραφής = Βάση εισαγωγής της σχολής – 2.750. Δηλαδή, αν η βάση εισαγωγής σε μία σχολή είναι 12.750 μόρια, η βάση μετεγγραφής για την σχολή αυτή είναι 10,000 μόρια (12,750-2750)

Κατά τα προηγούμενα Ακαδ. έτη ο αριθμός των μορίων που συγκέντρωνε ο κάθε υποψήφιος ήταν ο ίδιος σε όλες τις σχολές και κατά συνέπεια τόσο στην σχολής εισαγωγής του όσο και στην σχολή που αιτείτο μετεγγραφής. Για την μετεγγραφή γινόταν ο βάση του νόμου έλεγχος δηλαδή: αν ο αριθμός των μορίων που είχε συγκεντρώσει ο φοιτητής για την εισαγωγή του στην σχολή που αιτείτο μετεγγραφής ήταν τουλάχιστον ίσος με αυτόν της βάσης μετεγγραφής  της σχολής αυτής.

Δηλαδή για παράδειγμα, αν ένας φοιτητής συγκέντρωσε για την σχολή Α 13.000 μόρια και δεν εισήχθη καθώς η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε σε 15.000 μόρια, αλλά εισήχθη τελικά σε μία αντίστοιχη σχολή Β στην οποία η βάση εισαγωγής ήταν 10.500, για τον έλεγχο της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της βάσης μετεγγραφής, εξεταζόταν αν τα μόρια που συγκέντρωσε ο φοιτητής για την σχολή Α (ήτοι 13.000) ήταν τουλάχιστον ίσα με την βάση μετεγγραφής (15.000-2,750=) 12.250 για την σχολή αυτή. Ο φοιτητής θα πληρούσε αυτό το κριτήριο και με την εκπλήρωση και των υπολοίπων προϋποθέσεων θα μετεγγράφετο στην σχολή Α,

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για πρώτη φορά, η συγκέντρωση των μορίων υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο για κάθε σχολή σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που η κάθε σχολή προσδιορίζει. Κατά συνέπεια ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γινόταν ως τώρα, δηλαδή:

Αν ο  αριθμός των μορίων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος για την σχολή που αιτείται μετεγγραφής  είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμός των μορίων της βάσης μετεγγραφής της σχολής που αιτείται μετεγγραφής

Δηλαδή για παράδειγμα, αν ένας φοιτητής συγκέντρωσε για την σχολή Α 13.000 μόρια και δεν εισήχθη καθώς η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε σε 15.000 μόρια, αλλά εισήχθη τελικά σε μία αντίστοιχη σχολή Β στην οποία συγκέντρωσε 11.000 μόρια, για τον έλεγχο της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της βάσης μετεγγραφής, θα πρέπει να εξετάζεται αν τα μόρια που συγκέντρωσε ο φοιτητής για την σχολή Α (ήτοι 13.000) ήταν τουλάχιστον ίσα με την βάση μετεγγραφής (15.000-2,750=) 12.250.Ο φοιτητής θα πληρούσε αυτό το κριτήριο και με την εκπλήρωση και των υπολοίπων προϋποθέσεων θα μετεγγράφετο στην σχολή Α,

Αμ δε!

Το υπουργείο αυθαιρέτως και χωρίς να αναφέρεται πουθενά στον νόμο, αποφάσισε μέσω προφορικής οδηγίας του αρμόδιου υφυπουργού κ. Συρίγου, να χρησιμοποιεί για τον έλεγχο της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της βάσης μετεγγραφής τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσε στην σχολή Β που εισήχθη ο φοιτητής, ήτοι 11,000 στερώντας το δικαίωμα της μετεγγραφής, συγκρίνοντας εν τοις πράγμασι, πράγματα ανόμοια, μήλα με μπανάνες, αριθμούς μορίων που υπολογίσθηκαν με διαφορετικούς τρόπους.

Να σημειωθεί ότι η απάντηση της ομάδας υποστήριξης της πλατφόρμας αιτήσεων μετεγγραφών του υπουργείου παιδείας σε σχετικό email ήταν:

… Για να υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς η σύγκριση της βάσης μετεγγραφής συγκρίνεται με το σύνολο των μορίων εισαγωγής όπως διαμορφώθηκε για την εισαγωγή στο Τμήμα επιτυχίας τους το έτος επιτυχίας τους….

παρότι η φράση ‘στο τμήμα επιτυχία τους’  δεν αναφέρεται πουθενά στις διατάξει του νόμου.

Σε δε σχετική αίτησή μου προς το Υ.ΠΑΙ.Θ δεν δόθηκε καμία στοιχειοθετημένη γραπτή απάντηση, παρά μονάχα προφορικές δικαιολογίες ότι καθώς η πλατφόρμα είναι ήδη ανοικτή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.

 Παρακαλώ για την δημοσίευση ώστε να βοηθηθεί η έστω και εκ των υστέρων διόρθωση αυτής της καταφανούς αδικίας εις βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους που έχοντας ήδη ένα παιδί εκτός της περιφέρειας της μόνιμής κατοικίας των, εξωθούνται είτε να ανοίξουν και συντηρήσουν ένα τρίτο σπίτι σε άλλη πόλη – πράγμα σχεδόν αδύνατον στην παρούσα οικονομικά ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο – είτε να στερήσουν στο δεύτερο παιδί τους τις σπουδές φέρνοντάς τους ταυτόχρονα σε δυσχερή θέση απέναντι στο παιδί αυτό καθώς εμφανίζονται – έστω και ακούσια – να δρουν επιλεκτικά απέναντι στα δυο παιδιά τους για το ποιο θα σπουδάσει και ποιο όχι.

Επιβάλλεται δε η επίλυση διότι, καθώς η πλατφόρμα του υπουργείου δεν έδινε ούτε καν την δυνατότητα ολοκλήρωσης της αίτησης:

  • η πλατφόρμα του υπουργείου στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα του φοιτητή να καταθέσει την αίτηση, έστω και αν εν τέλει αυτή θα απορριφθεί (αλλά θα πρέπει το Υ.ΠΑΙ.Θ να δικαιολογήσει επαρκώς και σύννομα τους λόγους απόρριψης),
  • αδικεί κατάφορα την προσπάθεια των υποψηφίων και
  • οδηγεί αναίτια σε οικονομική αφαίμαξη τις οικογένειές τους, ή στερεί εν τέλει από τους επιτυχόντες υποψήφιους το δικαίωμα στην μόρφωση περιορίζοντάς το δικαίωμα αυτό στους έχοντες και κατέχοντες. .

 Παρακαλώ για την συνδρομή σας στην επίλυση του θέματος και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Με εκτίμιση

Ηλίας Γ. Ανδρίτσος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, PMP®, PMI-RMP®