ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUCCESSCERT -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

0
768

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUCCESSCERT -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ
Διευθυντής της SUCCESSCERT
Λεωφόρος  Καραμανλή 84 (Νέα Εγνατία)
Τ.Κ. 54644 (Περιοχή Μπότσαρη), Θεσσαλονίκη
Τηλ.επικοινωνίας: 2311302555, 2311244055, 6974804996
e-mail: info@successcert.gr , successcerts@gmail.com

https://successcert.gr/

 

Θεσσαλονίκη 18/10/2021

Αξιότιμοι ,
Η εταιρία SUCCESSCERT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης πληροφορικής και πιστοποίησης
ξένων γλωσσών.
Μετά τη επικοινωνία  που είχαμε σας αποστέλλουμε την προσφορά μας και ευελπιστούμε σε
μια μελλοντική συνεργασία και εκπαίδευση των μελών σας :
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ UCERT
 Το πρόγραμμα που προτείνουμε είναι φυσικά ταχύρρυθμο .
 Τα τμήματα ολιγομελή 3-5 ατόμων.
 Υψηλή ποιότητα μαθήματος, το οποίο περιλαμβάνει παράδοση, διενέργεια των
τεστ που παρέχει ο φορέας και αφομοίωση προκειμένου να αποκτήσουν οι
σπουδαστές ένα ικανό επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στην πληροφορική .
 Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου παρακολούθησης μαθημάτων (ελεύθερη
επιλογή 09.00 – 21.00 καθημερινά).
 Δωρεάν παρακολούθηση των μαθημάτων με την συνεχή καθοδήγηση
καθηγητών.
 Διενέργεια εξετάσεων κάθε εβδομάδα.
 Δυνατότητα επιλογής ταχείας εκπαίδευσης για άμεση συμμετοχή σε εξετάσεις.
 Δωρεάν επανεξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας.
 Τις εξετάσεις για την πιστοποίηση αναλαμβάνει ο φορέας  Universal
Certification Solutions – Ucert εγκεκριμένος από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Οι εξετάσεις γίνονται στο Office 2016 Windows10,( Word 2016, Excel 2016,
Internet 2016, PowerPoint 2016, Access 2016).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β2, C2
 Το πρόγραμμα που προτείνουμε είναι φυσικά ταχύρρυθμο διάρκειας 3 μηνών, τα
τμήματα ολιγομελή .
 Υψηλή ποιότητα μαθήματος, το οποίο περιλαμβάνει παράδοση, εξέταση και
αφομοίωση προκειμένου να αποκτήσουν οι σπουδαστές ένα ικανό επίπεδο
χρηστικών ικανοτήτων τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο της
αγγλικής γλώσσας .
 Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά ,οι διαλέξεις μαγνητοσκοπούνται για να
μπορούν οι σπουδαστές να τα παρακολουθήσουν ξανά για την καλύτερη
εμπέδωση .
 Υπάρχει πλατφόρμα εκμάθησης e learning με κωδικούς πρόσβασης για τον κάθε
σπουδαστή ξεχωριστά.
 Η διδασκαλία θα γίνεται από καθηγητές που έχουν ως μητρική την αγγλική
γλώσσα.

Το πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και C2 του Open College Network International
είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β2, C2
 Το πρόγραμμα που προτείνουμε είναι φυσικά ταχύρρυθμο διάρκειας 8 μηνών, τα
τμήματα είναι ολιγομελή .
 Υψηλή ποιότητα μαθήματος, το οποίο περιλαμβάνει παράδοση, εξέταση και
αφομοίωση προκειμένου να αποκτήσουν οι σπουδαστές ένα ικανό επίπεδο
χρηστικών ικανοτήτων τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο της ιταλικής
γλώσσας .
 Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά ,οι διαλέξεις μαγνητοσκοπούνται για να
μπορούν οι σπουδαστές να τα παρακολουθήσουν ξανά .
 Η διδασκαλία θα γίνεται από καθηγητές που έχουν ως μητρική την Ιταλική γλώσσα.
 Το πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και C2 P.L.l.D.A. (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri) είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση σας και είμαστε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ
Διευθυντής της SUCCESSCERT
Λεωφόρος  Καραμανλή 84 (Νέα Εγνατία)
Τ.Κ. 54644 (Περιοχή Μπότσαρη), Θεσσαλονίκη
Τηλ.επικοινωνίας: 2311302555, 2311244055, 6974804996
e-mail: info@successcert.gr , successcerts@gmail.com