ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

0
632

Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών: Τι θέση παίρνει ο ΥΕΘΑ

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης  που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Συνυπηρέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών στελεχών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ, με το οποίο εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα των μεταθέσεων, λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, και κριτήρια που αφορούν στην οικογενειακή τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων συνυπηρέτησης με συζύγους που εργάζονται ως υπάλληλοι του Δημοσίου.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εν θέματι περίπτωση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), καθόσον ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), τα Γενικά Επιτελεία έχουν παγιοποιήσει και εφαρμόζουν διαδικασία, όπου συγκεντρώνουν τα στοιχεία των στελεχών που δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους, οι οποίοι ανήκουν σε έτερα Υπουργεία, πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό τη διαμόρφωση εικόνας σχετικά με τα ζητήματα συνυπηρετήσεων και τα διαβιβάζουν στα αρμόδια Υπουργεία, στοχεύοντας στη θετική τους ανταπόκριση προς διευθέτηση του θέματος. Στη συνέχεια, επί των απαντήσεων των Υπουργείων, ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα στελέχη.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της πολιτικής της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με το καθ’ ύλη αρμόδιο ΥΠΑΙΘ και αναμένει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του, για την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο σύστημα, το οποίο θα οδηγήσει στην εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης στο ζήτημα της συνυπηρέτησης των στελεχών, οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι εκπαιδευτικών.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11735286.pdf

 

 

ΠΗΓΗ–   https://www.staratalogia.gr/2021/09/blog-post_60.html?fbclid=IwAR1riYKXn1vZF_QeMOrTsy2iBXlIMzYnoCXIp6Ac72L7Q3tusrZUye7QOqs