ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

0
508

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Του: Κωνσταντίνου Μπούμπα, Βουλευτή Σερρών
Προς: Τον κ. Υπουργό Eργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τον κ. Υπουργό Τουρισμού
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΜΑ: «Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού σε πολύτεκνες οικογένειες»

Κύριoι, κύριοι Υπουργοί,
Όπως πληροφορούμαστε από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, σύμφωνα
με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η δημογραφική κρίση παίρνει, πλέον, ανεξέλεγκτες
διαστάσεις. Απαιτούνται μέτρα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με δεδομένη την διακομματική και την κοινωνική συναίνεση. Η υιοθέτηση των αιτημάτων των τριτέκνων και των πολυτέκνων αποτελεί σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής, σε μια περίοδο με όξυνση του δημογραφικού προβλήματος στην χώρα μας, του οποίου τελευταίου αρχίζουν να φαίνονται ήδη οι ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές επιπτώσεις. Στα ανωτέρω πλαίσια, προς ανακούφιση των πολυτέκνων οικογενειών, προτείνεται από τους εκπροσώπους της ως άνω Συνομοσπονδίας να διευρυνθεί το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με την ένταξη σε αυτό και των τριτέκνων οικογενειών, οι οποίες, ως γνωστόν, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και πλήττονται κατά πολύ από την έλλειψη υποστηρικτικών πολιτικών για την οικογένεια, λόγω του εύλογα βεβαρημένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Περεταίρω, προτείνεται και η δημιουργία ενός πρόσθετου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για φέτος ή με ανοικτό χρονικό ορίζοντα, όπου θα παρέχεται επιδότηση τύπου «Voucher», μέσω προγραμμάτων ενταγμένων στο «ΕΣΠΑ», προς ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού και κατ’ επέκταση, της εθνικής μας οικονομίας, με ωφελούμενες τις τρίτεκνες ή/και τις πολυμελείς οικογένειες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να παράσχετε την δυνατότητα επιδοτούμενων διακοπών, όπως προτείνεται άνω, στις τρίτεκνες και στις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια τουριστική κίνηση, ενώ θα προκαλέσει μέγιστη οικονομική ωφέλεια στους κατεξοχήν πληττόμενους, κατά τόπους, μικρούς, κυρίως, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους;