ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ -ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

0
34122

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ -ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

 

Γενικά

Η στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) διακρίνεται σε πλήρη και μειωμένη. Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι 24μηνη, ενώ της μειωμένης εννεάμηνη ή εξάμηνη. Ωστόσο δύναται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να αποφασίζει περαιτέρω μείωση της διάρκειας αυτών. Σήμερα. με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26 Φεβ 21/ΚΥΑ (Β ́853) καθορίζονται τα εξής:

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3421/2005 (Α ́302 ), μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εφόσον επιθυμούν οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:

α.  Εξάμηνης διάρκειας:

        • (1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια

(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.

(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.

(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α’ 217).

α.  Εννεάμηνης διάρκειας:

        • (1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια

(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

(4) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

2. Από την 2021 Γ ́ ΕΣΣΟ και μεταγενέστερα, οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον:

α. Εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσης τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου.

β. Εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.

γ. Εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ»

3. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ. Α’ ), ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον το επιθυμούν.

ΠΗΓΗ– www.army.gr

ΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

https://www.lykavitos.gr/wp-content/uploads/2021/03/KYA-stratiwtiki-thiteia-avxisi-1.pdf

Οι ενέργειες που έγιναν  απο μέρους του Συλλόγου Εστία τριτέκνων και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας τριτέκνων ΠΟΤ  για τη διατήρηση της μειωμένης θητείας στους τριτεκνους και πολυτέκνους

 

 

πηγη– https://www.lykavitos.gr/ayksanetai-kata-treis-mines-i-thiteia-st/