ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ–ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

0
1250

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ–ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων Covid19

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, ο εργαζόμενος γονέας, οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., τότε ο εργαζόμενος απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 και με απόφαση του εργοδότη δύναται να παρέχει εξ’ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα αυτό. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας τότε, μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του ο εργαζόμενος αναπληρώνει το ήμισυ των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, ως αναλυτικά ορίζεται από τη σχετική διάταξη.

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των παιδιών για κατ’ οίκον παραμονή, ως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της μονάδας, συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή.

Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Η άδεια ειδικού σκοπού αποτελείται από άδεια 3 ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-10/egkiklios-adeies.pdf

 

ΠΗΓΗ– https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/334017_kroysmata-se-sholeia-ti-problepetai-gia-tis-adeies-eidikoy-skopoy-goneon