ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

0
1462

ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ενημέρωση για το εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και εργοδότες, μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς παρέχει ο ΟΑΕΔ.

Στη νέα ανακοίνωση του Οργανισμού, τονίζεται ότι η ψηφιακή μετάβαση του Οργανισμού δίνει τη δυνατότητα άμεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστά μη αναγκαία την προσέλευση στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) για τις περισσότερες και πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 30 Μαρτίου οι υπηρεσίες της εγγραφής στο μητρώο για έκδοση δελτίου ανεργίας και της αίτησης για το επίδομα ανεργίας, που αποτελούσαν περίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού επισκέψεων στα ΚΠΑ2, παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά για το διάστημα των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ:

Φυσικά Πρόσωπα

 • Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εξωτερικό (Δίκτυο EURES)
 • Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εσωτερικό
 • Ανανέωση Δελτίου ανεργίας
 • Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
 • Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα
 • Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
 • Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
 • Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας
 • Αίτηση για Τακτική επιδότηση ανεργίας
 • Αίτηση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & υποβολή ένστασης
 • Αίτηση για τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης
 • Αίτηση σε Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)
 • Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & υποβολή ένστασης
 • Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ιδία κεφάλαια του τ. ΟΕK
 • Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ
 • Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους • Βεβαίωση αυτασφάλισης
 • Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
 • Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας, από το έτος 2009
 • Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
 • Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας
 • Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Εργοδότες/ Επιχειρήσεις

 • Αίτηση σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)
 • Αίτηση Συμμετοχής Παρόχων Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης
 • Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία
 • Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES
 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ
 • Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας
 • Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας
 • Υποβολή Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet:

Εργασία και ασφάλιση

 • Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας
 • Αίτηση επιδόματος ανεργίας
 • Αναζήτηση θέσεων εργασίας
 • Ανανέωση δελτίου ανεργίας
 • Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Βεβαίωση αυτασφάλισης
 • Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
 • Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ
 • Έκδοση δελτίου ανεργίας
 • Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους
 • Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού
 • Επιταγές αγοράς βιβλίων
 • Επιταγές θεάματος
 • Λήψη επιδόματος / παροχής
 • Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων
 • Πάροχοι επιταγών θεάματος
 • Πάροχοι κατασκήνωσης
 • Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Προγράμματα κατασκηνώσεων
 • Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας
 • Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Εκπαίδευση

 • Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
 • Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους
 • Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 • Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ
 • Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
 • Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

ΠΗΓΗ– https://workenter.gr/el/article/20965/oaed-poies-upiresies-parexontai-ilektronika-plhris-lista