ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

0
3723

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Κατόπιν επικοινωνίας του Συλλόγου Εστία Τριτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης με την Βουλευτη Α’ Θεσσαλονίκης  κ Αννα Ευθυμίου  και δικηγόρου με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο μας ενημέρωσε για τα εξής νέα δεδομένα  που αφορούν  τους  τρίτεκνους δημοσίους υπαλλήλους  άνδρες σχετικά με πρόσφατη απόφαση  :  Παράθυρο για άμεση έξοδο στη σύνταξη για τρίτεκνους και πολύτεκνους άνδρες δημοσιους υπαλλήλους ανοίγει η υπ’ αριθμ. 317/2020 απόφαση της Ολ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε τρίτεκνους και πολυτεκνους άνδρες που θεµελιώνουν δικαίωµα, ώστε να αποχωρήσουν µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους που µέχρι το 2010 είχαν συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι άνδρες δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

Ειδικότερα: Υπάλληλος που γεννήθηκε το 1966 και διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1990 µε 3 παιδιά. Προ της εν λόγω απόφασης θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών. Με τη νέα απόφαση µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Εκπαιδευτικός πατέρας 3 παιδιών, που γεννήθηκε το 1964 και διορίστηκε το 1988. Θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών και 9 µηνών µε τις διατάξεις για τους τρίτεκνους το 2011. Κάνοντας χρήση της απόφασης, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα χωρίς όριο ηλικίας.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται