ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21—ΠΟΣΑ -ΠΙΝΑΚΕΣ

0
39456
Επίδομα παιδιού: Τα ποσά και οι δικαιούχοι (πίνακες)
Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του
Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και το εισόδημα.

Το νέο, ενιαίο Επίδομα Παιδιού χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. Με βάση την αρχιτεκτονική του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων αναμορφώνονται  οι κλίμακες ισοδυναμίας και τα ποσά βάσης για το πρώτο παιδί Στη καινούρια δομή το εκάστοτε ποσό βάσης διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, ενώ 4πλασιάζεται για το 3ο παιδί, 6πλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ. Το νέο επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται πλέον σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Η επεξεργασία των αιτήσεων Α21 και συνολικά η διαδικασία έχει βελτιωθεί και επισπευσθεί σημαντικά με τη βοήθεια της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, η αυτοματοποιημένη λειτουργία της οποίας στηρίζεται σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και αυτόματες διασταυρώσεις.

Επίδομα Παιδιού_ Πίνακες & Παραδείγματα – ΟΠΕΚΑ

Μιχάλης Τσιλιβάκος