ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ(17/1/2019)

0
2615

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ(17/1/2019)

Τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί που θίγονται από την μοριοδότηση του νόμου Γαβρόγλου που ψηφίστηκε 17/01/2019.

Όπως γνωρίζουμε  ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ψήφισε έναν νέο νόμο για την μοριοδότηση εκπαιδευτικών στις προσλήψεις, όπου το κάθε προστατευόμενο παιδί έχει 3 μόρια.

Και καταργεί τις ποσοστώσεις στις ειδικές κατηγορίες.

Δηλαδή ενώ έχουμε έναν νόμο ΑΣΕΠ για όλες τις προσλήψεις,

Το Υπουργείο Παιδείας, ΔΕΝ τον ακολουθεί, αλλά νομοθέτησε δική του μοριοδότηση μόνο για το Παιδείας.

Μέχρι τώρα για τις προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών,

Τα ποσοστά ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994:

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, στο δέκα τοις εκατό(10%),

γ) παλινοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών,

του Ν. 2790/2000, στο δύο τοις εκατό (2%),

δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στο δέκα τοις εκατό (10%),

ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς

και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, στο πέντε τοις εκατό (5%).

Τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών είναι στο σύνολο 42%.

Δηλαδή υπολείπεται ένα 58% για τους άτεκνους, μονότεκνους, δίτεκνους.

Σύστημα διορισμών Υπουργείου Παιδείας: Τα κριτήρια μοριοδότησης, όπως ψηφίστηκαν στη Bουλή

Κοινωνικά κριτήρια:

Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

πηγη: https://triteknoinomouattikis.blogspot.com/2019/02/blog-post_1.html?fbclid=IwAR30-RGbw28qNrrV4xUDsAVv8aUcLFWm-ibimyw6dirT8-DA2JceK3J1lzw

Ο Σύλλογος Εστiας Τριτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης ζητά να καταργηθεί ο νόμος Γαβρόγλου. Για αυτό απαιτείται η συμμετοχή όλων.

Αξίζει και μπορεί να κερδηθεί

Νομικός σύμβουλος: κ. Χατζηφώτης
Όσοι τρίτεκνοι θίγονται από το νομοσχέδιο της Παιδείας που ψηφίστηκε στις 17.1.2019, ας συμμετέχουν στην προσφυγή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους
Η απάντησή σας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-3KU34QXyLsK79hzBagPKcDH7VnILw6WOfELu4FP4r4TLg/viewform?fbclid=IwAR24_Co4oY0OdXBYAucnebEBdR_GUf03HaY9LXjY94TxRqdui14o44IxU_o