ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

0
1924

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Αυξάνονται οι μέρες άδειας λόγω ασθένειας για πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους (Τροπολογία)

Διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση διατάξεων Υπαλληλικού Κώδικα και Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”, προβλέπεται η τροποποίηση διατάξεων του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τη διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνονται οι ημέρες άδειας λόγω ασθένειας τέκνων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους, καθώς και για τους υπαλλήλούς που είναι μονογονείς.

Διαβάστε επίσης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για εργαζόμενους γονείς και συγγενείς: Ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία ευρωπαϊκού «κοινωνικού κράτους»;

Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τον Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Αναλυτικά οι προτεινόμενες διατάξεις

1. Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α’ 26):

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

2. Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α’ 143):

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ανωτέρω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

ΠΗΓΗ: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ayxanontai-oi-meres-adeias-logo-astheneias-gia-polyteknoys-triteknoys-kai-monogoneis?fbclid=IwAR1p7A7Fwr6mlpDyPNbatQrtFjokaDQbGFeE9u2pR6wntYwiQ4-lDYLiPgw