Παροχές Τρίτεκνων Οικογενειών-Τριτεκνική Ιδιότητα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4590/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17/07.02.2019) 

ΑΡΘΡΟ 64 ΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2190/1994(Α΄28) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Α)ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ  ΝΟΕΙΤΑΙ  (Ν.2190/1994(Α΄28)     Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ Ή ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ Ή ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ Ή ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (25ο) ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ  Ή ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΗ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ή ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (67%) ΚΑΙ ΑΝΩ ΙΣΟΒΙΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠ  ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (30ο) ΕΤΟΣ  ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Β)ΩΣ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΝΩΝ                                  ΣΕ  ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  Ν. 2190/94 ΚΑΙ   ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (30ο) ΕΤΟΣ  ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ  (  ΤΟ 3ο ΤΕΚΝΟ) ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ -ΟΠΕΚΑ  Το επίδομα γέννησης θεσπίστηκε με τον Ν.4659/2020 και χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα, ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, χορηγείται για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1.1.2020. Το εν λόγω επίδομα συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής.
Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2020.    Ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 4.000 τρίτεκνες και 1.000 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες και 4.000 τρίτεκνες. Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

1)ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ -ΚΤΕΛ -ΑΚΤΟΠΛΟΊΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΘΕΑΤΡΑ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ MARKET – SUPERMARKET-ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ- ΚΑΜΠΙΝΓΚ- ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-                                    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ κλπ)


2) ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΟΥ                                               ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Συμφωνα με τον νομο ν.4322/2015 οπου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Σε κάθε Δήμο που έχει εγκριθεί  η μείωση στα  δημοτικά τέλη για τις προστατευόμενες ομάδες πολιτών για την πρώτη κατοικία τους  Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι οι δημότες – κάτοικοι μπορούν να αιτηθούν  την απαλλαγή η την μείωση των Δημοτικών τελών, στους λογαριασμούς ρεύματος και νερού  Για τον λΌγο αυτό ας επικοινωνούν με τον Δήμο στον οποίο κατοικούν  με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου,

Με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που έχει θέσει ο Δήμος.

3)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 Οι γονείς και τα παιδιά οικογενειών με 3 παιδιά λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

4)ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 10% ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 1/1/22 ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ                                              ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/22 ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 12%ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟ 2011 ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ                                      ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΓΗΚΕ ΤΟ 2014                                                ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ 1700 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ                                    ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021                          ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2643/98 ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 3 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ       ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ 10-12 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΎΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21                                Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΤΣΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΒΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ (3 ΓΡΑΠΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ  ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΔΟΘΗΚΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ —Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α’ 204)(Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών: 50 μονάδες.)

5)ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ–2020-21

Αρκετές είναι οι αλλαγές που φέρνει στις μετεγγραφές  το νομοσχέδιο του  Υπουργείου Παιδείας  το οποίο δόθηκε για διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου.Αλλάζουν τα οικονομικά κριτήρια, αλλαγές έχουμε και στα κοινωνικά κριτήρια, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η καθιέρωση της βάσης μορίων από τις Πανελλαδικές  για να έχει δικαίωμα μετεγγραφής ο φοιτητής.

tei.png

7)ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ                                 ΔΟΘΗΚΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 1 ΜΗΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 8)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ


9)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ,ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7-7-2016(ΦΕΚ 2173/Β΄/13-7-2016  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ 25 ΕΑΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

πηγη–  https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2695

ΦΕΚ ΜΟΥΣΕΙΑ–    https://triteknoilar.files.wordpress.com/2019/11/ce9cce9fcea5cea3ce95ce 99ce91-2016.pdf

ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΑΊΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ,ΑΨΙΔΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΤΟΝΤΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ ,ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ, ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

 

ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ : ΑΠΟ 18 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ 14 ΕΥΡΩ                                                                                                                  ΠΑΙΔΙΑ 3-12 ΕΤΩΝ: ΑΠΟ 14 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑ 12 ΕΥΡΩ


10)ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σε ποσοστό μέχρι 15% από το συνολικό αριθμό αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας σε πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

11) ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου χορηγούνται σε ποσοστό μέχρι 15% από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών σε πολύτεκνους κατά σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφέρειας.

12)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σε ποσοστό 3% , ήτοι 31 Έλληνες σπουδαστές/στριες (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.


13)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μια νέα κατηγορία εισακτέων δοκίμων έχει δημιουργηθεί στις σχολές αστυνομίας αυτή των τρίτεκνων οικογενειών μέσα στο ισχύον 12% στο οποίο περιλαμβάνονται και οι πολύτεκνοι. Η εισαγωγή γίνεται με βάση την επιτυχία τους στο διαγωνισμό.


14)ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων

Στην ηλεκτρονική αίτηση υπάρχουν πεδία για όλες τις κατηγορίες: Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Ειδικές Κατηγορίες κ.λ.π. Σημειώνετε ανάλογα ΝΑΙ ή ΟΧΙ και στις επιδιωκόμενες θέσεις τους κωδικούς θέσεων που αντιστοιχούν στην ιδιότητα σας για την ειδικότητα που διαγωνίζεστε.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β’/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.


15) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι που είναι γονείς τριών τέκνων ή ένα τέκνο οικογένειας με 3 παιδιά που είναι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτηση τους.


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3528/2007 (κώδικας δημοσίων υπαλλήλων)

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Bλ.ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α  287/31.12.2013, σχ με .την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.με το οποίο κωδικοποούνται οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007

Θέματα μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων, ρυθμίζει το Άρθρο 39, του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών.

16) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ

Η ρύθμιση για τους τρίτεκνους και το ποσοστό πρόσληψής τους από τους πίνακες αναπληρωτών


17)ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι γονείς με τρία παιδιά από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2.000 κυβικά με απαλλαγή 100% από το τέλος ταξινόμησης από το 2008 και στο εξής. Για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών το ποσοστό απαλλαγής είναι 50%. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ενώ ο ΦΠΑ καταβάλλεται κανονικά

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.


 18)ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Το ποσό επιδότησης ενοικίου αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις.
Όσον αφορά τα εισοδηματικά δεδομένα που πρέπει να πληρούνται από τους δικαιούχους καθώς και τα υπόλοιπά κριτήρια/προϋποθέσεις παραμένουν ωστόσο τα ίδια.


19) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στα ινστιτούτα οι εκπαιδευτές γονείς τριών παιδιών λαμβάνουν προσαύξηση 10% επί του συνόλου.

20)Η χορήγηση σχολικής άδειας από τον εργοδότη για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής. Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο. 

  • (ν. 1483/1984, άρθρο 9)

  Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.

Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:

α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος.

β) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος.

γ) Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται  ως εξης οπως αναφέρει το έγγραφο .

Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

21)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2020.    Ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 4.000 τρίτεκνες και 1.000 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες και 4.000 τρίτεκνες. Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.