ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 58,5 ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΟΝΕΙΣ

0
922

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 58,5 ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΟΝΕΙΣ

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών παίρνουν οι παλαιοί προ του 1993 ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ και Ειδικά Tαμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών) που αξιοποιούν διατάξεις μητέρων γονέων και βαρέων.

Σε περιπτώσεις, δε, που υπάρχει ανάπηρο μέλος στην οικογένεια (σύζυγος ή τέκνο), τότε η έξοδος στη σύνταξη γίνεται με ακόμη πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, ήτοι με συμπληρωμένη 25ετία και ηλικία 50 ετών για γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο και για ασφαλισμένες σε άλλα ταμεία μισθωτών με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας ως το 2015 ή με όριο ηλικίας από 55,6 ως 62 ετών, εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται από 19/8/2015 ως το 2022.

Στο Δημόσιο περισσότερο κερδισμένοι είναι αφενός οι μητέρες με ανήλικο ή ανάπηρο σύζυγο ή τέκνο οι γονείς (πατέρας μητέρα) με ανήλικο τέκνο, καθώς και οι τρίτεκνοι. Οσον αφορά στα βαρέα την έξοδο με όρια ηλικίας 58 ετών κλειδώνουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλες 16 παρεμφερείς ειδικότητες των δήμων.

Σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας από τα 58,5 ετών μπορούν να πάρουν με αίτηση ως το τέλος του 2023 οι εξής κατηγορίες υπαλλήλων:

  1. Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 ως 61 ετών και 10 μήνες. Με ηλικία 52 το 2017 βγαίνουν στα 58,5.
  2. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2018 παίρνουν σύνταξη από 55 ως 60,2 ετών.
  3. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 το 2016 παίρνουν σύνταξη στα 58. Ενώ με ηλικία 55 από το 2017 βγαίνουν στα 59,6.
  4. Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).
  5. Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Για σύνταξη πριν τα 62 με διατάξεις 35ετίας ισχύουν τα εξής:

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 που συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης ως το 2010 θα πρέπει να έχουν 35ετία και ηλικία 58 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36 έτη με ηλικία 58 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 θα πρέπει να έχουν 37 έτη και ηλικία 59 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37 έτη στο σύνολο ως το 2021 συνταξιοδοτούνται πριν τα 62.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν η απαιτούμενη ηλικία (π.χ. 58, 59) συμπληρωθεί από το 2022 και μετά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι στα 62, ενώ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται στα 40. Αν, όμως, η ηλικία των 58 ή 59 είναι συμπληρωμένη ως το 2021 και λείπουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (35, 36 ή 37) αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, ώστε να υπάρχουν πριν και όχι μετά το 2022.

Τι ισχύει για όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1993, αν έχουν ένσημα εκτός Δημοσίου πριν το 1993;

Οι διορισμένοι στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1993 θεωρούνται νέοι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν έχουν κανένα ένσημο πριν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο και βγαίνουν στη σύνταξη με τις γενικές και μόνον διατάξεις, δηλαδή στα 62, εφόσον έχουν 40 έτη ασφάλισης, στα 67 με καθεστώς υποχρεωτικής παραίτησης και στα 62 με μειωμένη, εφόσον έχουν λιγότερα από 40 έτη.  Προσοχή όμως: Οι ασφαλισμένοι που διορίστηκαν μετά το 1993, αλλά είχαν κάποια ένσημα πριν το 1993 σε άλλο Ταμείο θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι και έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή όρια ηλικίας, αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου για 25ετία ως το 2012 κ.λπ., με τους διορισμένους στο Δημόσιο πριν το 1993.

Τι ισχύει για τη μειωμένη σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη πριν τα 62 παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών μέχρι 31/12/2022 και είχαν την 25ετία ως το 2012. Αντίθετα, αν οι ηλικίες 55 ετών και άνω συμπληρώνονται από 1ης/1/2023, τότε παίρνουν μειωμένη στα 62.

Οι προϋποθέσεις για τη μειωμένη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται ως εξής:

*Ανδρες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 60 ετών ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε. Οσοι κλείνουν το 60ό έτος από 1ης/1/2023 βγαίνουν στα 62.

*Γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 55 ετών ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε. Οσες κλείνουν τα 55 από 1ης/1/2023 βγαίνουν στα 62.

*Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ενώ αν κλείνουν τα 56 μετά την 1η/1/2023 θα βγουν στα 62.

*Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022 παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ενώ αν κλείνουν το 58ό έτος το 2023 θα βγουν στα 62.

Κύριες συντάξεις ως 1.751 ευρώ, επικουρικές ως 490 ευρώ

Κύριες συντάξεις ως 1.751 ευρώ παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν εντός του 2023 με 35 και 40 έτη ασφάλισης.

Στις δε επικουρικές τα ποσά για πλήρη σύνταξη κυμαίνονται μεταξύ 196 ευρώ και 490 ευρώ για τα ίδια έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα:

  1. Στον πίνακα σύνταξης με 35 έτη, ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας διευθυντής ΕΣΥ με συντάξιμες αποδοχές 2.472,64 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.256,12 ευρώ, ενώ η επικουρική -εφόσον την πάρει στα 67- βγαίνει στα 333,51 ευρώ.
  2. Στον πίνακα σύνταξης με 40 έτη, ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με συντάξιμες αποδοχές 3.137 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.751,70 ευρώ, ενώ η επικουρική στα 67 έτη βγαίνει στα 490 ευρώ.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

πηγη —  eleftherostypos.gr