ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 942 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

0
625

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 942 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Προσλήψεις 942 νέων στελεχών μέσω νέων προκηρύξεων πραγματοποιούν Πυροσβεστική, Λιμενικό και Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, ξεκινά από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 150 μόνιμες προσλήψεις στελεχών στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι αιτήσεις στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αρχίζουν από τη Δευτέρα 06/09/2021 και από ώρα 08:00 έως και ολοκληρώνονται την Τρίτη 21/09/2021, έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Η υποβολή δικαιολογητικών πραγματοποιείται κατά τις ημερομηνίες από την Τετάρτη 22/09/2021 έως και την Παρασκευή 24/09/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών.

Όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψηφίοι ηλικίας έως 35 ετών.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις
 • Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις
 • Μετεωρολογίας 19 θέσεις
 • Νομικής 18 θέσεις
 • Οικονομικών 32 θέσεις

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1114326/6%CE%92+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7+2021+%CE%A8%CE%A5+%CE%9C%CE%95+%CE%91%CE%94%CE%91+-.pdf/9e5d4e4d-2df3-4387-940c-cb95774a58b2

 • Προσλήψεις στο Λιμενικό

  Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, δημοσιοποίησε το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από διπλωματούχους Σχολών Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταχθούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α’311), όπως ισχύει, θα πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
  • Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, όπως αυτά καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ της παρούσης.
  • Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01- 01- 1991 και μετά.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας
  • Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει, για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.
  • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
  • Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι
  • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους
  • να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων
  • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών
  • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων
  • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους

  Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 01-09-2021, ημέρα Τετάρτη, έως και 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμο

 • ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 • https://workenter.gr/media/workenter-library/limeniko/document%20(24).pdf

Ένοπλες Δυνάμεις: Προσλήψεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

779 θέσεις εργασίας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (οπλιτών και εφέδρων) για περίοδο 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 3 ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές ∆υνάμεις, ως εξής:

 • 20 – Τεχνικό
 • 34 – Υγειονομικό
 • 35 – Εφοδιασμού Μεταφορών
 • 15 – Υλικού Πολέμου
 • 35 – Μηχανικό
 • 30 – ∆ιαβιβάσεις
 • 20 – Αεροπορία Στρατού
 • 95 – Πυροβολικό
 • 115 – Τεθωρακισμένα
 • 160 – Πεζικό
 • 220 – Ειδικές ∆υνάμεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://workenter.gr/media/workenter-library/prokirisxis%202020/workenter-779-proslipseis.pdf

 

 

ΠΗΓΗ– https://workenter.gr/el/article/31740/proslhpseis-942-8eseis-ergasias-se-purosbestikh-limeniko-kai-enoples-dunameis?fbclid=IwAR3HIQA_y-Vco1zIovVtCg-WAZFsyQkUmb5xr6GAZWLDynK9FPtC5DoEdUI