ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΜΗΤΕΡΑ

0
869

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΜΗΤΕΡΑ

Από σήμερα, Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 μέχρι και την Τρίτη 15η Ιουνίου 2021 οι ενδιαφερόμενες τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας για την καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΟΠΕΚΑ για την αγρότισσα μητέρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1000 ευρώ και 4000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις :

Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) να είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής αίτησης συμμετοχής δηλ. να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές του 2020 ή/και να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές προγενέστερων ετών.

Οι μητέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανωτάτη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου έτους ή του 24 του θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξαρτήτως του έτους γεννήσεως.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

ΠΗΓΗ-ΕΓΓΡΑΦΟ–  https://opeka.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%A1%CE%99.-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A4.-2021.pdf