ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

0
1047

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

Με παρέμβαση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) θα δοθεί η δυνατότητα επιχορήγησης των Δήμων προς αδύναμους τρίτεκνους κατοίκους

Στις τηλεδιασκέψεις με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) τέθηκαν μία σειρά προβληματισμών.

Μεταξύ αυτών, ήταν και χρόνια αιτήματα προς το Υπουργείο των Εσωτερικών.

Από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι σήμερα έχουν σταλεί επτά (7) επιστολές της ΠΟΤ με αιτήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και να δοθούν λύσεις.

Σήμερα, ύστερα από την τηλεφωνική παρέμβαση στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη,

Μας έδωσαν την διαβεβαίωση οτι το ένα από τα αιτήματα μας, θα λυθεί την επόμενη εβδομάδα στο Νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα, για την Επιχορήγηση Δήμων προς αδύναμους τρίτεκνους κατοίκους

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθρ. 202 Ν.3463 :

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής  ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους  είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση  του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.».

Αυτός ο περιορισμός έχει ως αποτέλεσμα οι δήμοι ενώ επιθυμούν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να βοηθούν και τις τρίτεκνες οικογένειες να μην καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Επανειλημμένα είχαμε αιτηθεί όπως προστεθεί και η λέξη τρίτεκνοι.

Σήμερα, το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, μας διαβεβαίωσε ότι αυτό το αίτημα μας θα ικανοποιηθεί στο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν εφησυχάζουμε. Εκκρεμούν ακόμη αρκετά αιτήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, γι΄ αυτό και συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας μέχρι  να έχουμε την θετική τους έκβαση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στην δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις για την δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση>>
Προτεινόμενες διατάξεις
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους- Τροποποίηση του άρθρου 202 του ν.3463/2006. Στο άρθρο 202 του ν. 3463/2006(Α΄114) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1….
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 202 τροποποιείται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: << 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.
Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Σ. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα>>.
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονται