ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΜΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ–ΘΗΤΕΙΑ

0
486

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΜΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ–ΘΗΤΕΙΑ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2021

Προς: Σύλλογο Τριτέκνων «Εστία»
πρόεδρο, κα Ιωάννα Μπουγιουκλή

Αγαπητή κα Μπουγιουκλή,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απάντηση που έλαβα
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην υπ αριθμ. 4139/12.02.2021 ερώτησή μου στηΒουλή αναφορικά με τη μοριοδότηση των τριτέκνων στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ και τη
διατήρηση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για παιδιά τρίτεκνων.
Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι τρίτεκνες οικογένειες
εντάσσονται στις κατηγορίες που μοριοδοτούνται με 50 μονάδες για τη συμμετοχή τουςστις προκηρύξεις για ΕΠΟΠ. Ειδικότερα, αναφέρει ότι για «την ένταξη των τέκνων
τρίτεκνων οικογενειών ως κατηγορίας που μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έχει προταθεί η μοριοδότηση της εν λόγω κατηγορίας με πενήντα (50)
μονάδες. Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) προωθήθηκε στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δημοσίευση. Κατόπιν τούτου, τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών
συμπεριλήφθηκαν στις κατηγορίες που μοριοδοτούνται στις εγκυκλίους πρόσληψης ΕΠΟΠ».
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι ο χρόνος θητείας των
μελών τρίτεκνης οικογένειας δεν επηρεάζεται από την πρόσφατη Κοινή Υπουργική
Απόφαση, που αφορά τον καθορισμό διάρκειας στρατιωτικής θητείας όσων εκπληρώνουν
πλήρη στρατεύσιμη υποχρέωση. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει «όσον αφορά στη διατήρηση της μειωμένης θητείας εννεάμηνης διάρκειας για όλους τους αδελφούς από τρία ζώντα αδέλφια, οι διατάξεις περί μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν θίγονται, καθώς θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλεςδιατάξεις» (Α΄302) και όχι με υπουργική απόφαση».

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης