ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021–ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

0
835

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021–ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 των μαθητών ΓΕΛ

Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167)», (ΦΕΚ Β’ 643) ως εξής:
Είσαι υποψήφιος-α στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 και θέλεις έχεις έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις; Τότε, πρέπει να συνδεθείς και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – Ενημέρωση.
«7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ.
Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται.
Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.
Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.
To panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για κάθε εξέλιξη.