ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

0
1752

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου  της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέτκνων ΠΟΤ κ Αντώνη Ντιούδη  και του Γ.Γ Ανώτατης εκπαίδευσης κ. Απόστολο Δημητρόπουλο με θέμα συζήτησης τις προτάσεις που κατατέθηκαν από μέρους της ομοσπονδίας στο Υπ. Παιδείας  και συγκεκριμένα το θέμα ” μετακίνηση φοιτητή”              Μας ενημέρωσε  ότι για την φετινή χρονιά θα ισχύσουν οι ενότητες του νομοσχεδίου ως έχουν και από την επόμενη θα συζητηθούν αλλαγές που μπορούν να γίνουν

Όσον αφορά το θέμα των αιώνιων φοιτητών έχει ξεκινήσει όπως μας είπε μεγάλη συζήτηση με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα προκείμενου για τον περιορισμό του φαινομένου

Για τις μετεγγραφές των φοιτητών δεν συμφωνούν με την πρόταση μας να είναι ελεύθερες διότι δημιουργείτε πρόβλημα  όπως είπε στην οργάνωση και τον προγραμματισμό των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Η ομοσπονδία ΠΟΤ παρόλα αυτά τόνισε ότι οι τρίτεκνοι -πολύτεκνοι μετεγγραφόμενοι φοιτητές φτάνουν  μόλις το 25% του συνόλου και δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα

Για το θέμα των Φοιτητικών Εστιών ειπώθηκε ότι η κυβέρνηση προχωράει σε ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα) ώστε να χτιστεί άμεσα μεγάλος αριθμός Εστιών για να καλυφθούν οι ανάγκες Επίσης σχετικά με το επίδομα στέγασης από τις προτάσεις μας   μας πληροφόρησαν ότι εξετάζουν ήδη ένα πρόγραμμα με το οποίο θα βοηθηθείτε ο φοιτητής σε ότι αφορά τις στεγαστικές του ανάγκες ώστε να μην επιβαρύνετε επιπλέον η τρίτεκνη οικογένεια και όχι μόνο

Στην πρόταση μας σχετικά με την μοριοδότηση θεωρούν ότι η υπάρχουσα μοριοδότηση όπως διαμορφώθηκε  είναι δίκαιη και αρκετή και σε ότι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος