6.769 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ

0
1070

6.769 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ

Τρία διαφορετικά προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ ωφελούν 6.000 και πλέον ανέργους και δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκονται 6.769 νέες θέσεις.

Οι δράσεις απευθύνονται σε άτομα ηλικίας έως 66 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε τα προγράμματα:

(1) Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Ποσό επιχορήγησης

α. Έως €12.000 για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β. Έως €9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ. Έως €8.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

(2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ποσό επιχορήγησης

α. Στο ποσό των €15 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας 10 σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

β. Στο ποσό των €18 για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

γ. Στο ποσό των €22 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

δ. Στο ποσό των €15 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που ήταν ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

(3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό ε̟πιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ µηνιαίως.

Για κάθε ηµέρα α̟πασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ̟ποσό ε̟πιχορήγησης, ό̟πως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

ΠΗΓΗ-  https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/oaed-6769-anoihtes-theseis-gia-anergoys-eos-66-eton