ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

0
1556

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για όλους οσους συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Φορέων και Συλλόγων, ας  επικοινωνήσουν με τα Λογιστικά Γραφεία που συνεργάζονται. Είναι υποχρεωτική η δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής κοντεύει και το πρόστιμο για μη συμμόρφωση είναι μεγάλο. Παρακαλώ κοινοποιήστε ή ενημερώστε όλους όσους γνωρίζετε ότι εμπλέκονται με Φορείς και Συλλόγους. Μεχρι τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να δηλωθούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-07/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202443%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202019.pdf?fbclid=IwAR2zl2tJtp0Aam3-l-fCt81ZaJBTDJ-40nFq09ZkUQ1fNrTjESuTP2r7lRI