ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

0
1853

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17/07.02.2019) ΙΣΧΥΕΙ

ΑΡΘΡΟ 64 ΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2190/1994(Α΄28) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Α)ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΝΟΕΙΤΕ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ Ή ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ Ή ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ Ή ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (25ο) ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ή ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΗ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ή ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (30ο) ΕΤΟΣ  ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (67%) ΚΑΙ ΑΝΩ ΙΣΟΒΙΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

5)ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τι όριζε η περσινή διαδικασία Κριτήρια

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ—  https://workenter.gr/sites/default/files/yp_paide.pdf

Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Εισόδημα ατομικό η κατά κεφαλήν.

Μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως 5 μόρια

Από 3.001 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως 4 μόρια

Από 6.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως 3 μόρια

Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς 3 μόρια

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας 2 μόρια

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας 1 μόριο

Αδελφός/ή φοιτητής/τρια σε άλλη πόλη 1 μόριο

Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις 1 μόριο

Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67 1 μόριο

Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας 1 μόριο

*Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία