ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

0
13194

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

(Νομος 4609 – Κεφ Β΄- Αρθρο 18 – Παρ 3)

Ικανοποιείται το χρόνιο και πάγιο αίτημα της  Ομοσπονδίας Τριτέκνων για την μειωμένη στρατιωτική θητεία σε όλα τα αγόρια στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Μέχρι τώρα μειωμένη στρατιωτική θητεία είχε μόνο το πρώτο αγόρι της οικογένειας.
Από τώρα και μετά  μειωμένη στρατιωτική θητεία θα έχουν όλα τα αγόρια της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας.

 Τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών    θα υπηρετούν

-8 μήνες αντί για 9 στον Στρατό Ξηράς

-9 μήνες για το Ναυτικό και την Αεροπορία (από 12 που είναι σήμερα)

Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)

 «(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία ή τέσσερα ζώντα αδέλφια.».

Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση δηλαδή ΟΛΑ τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έχουν μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Τροποποίηση  επίσης των διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)

«Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.».

Βάση της αλλαγής οι μεταθέσεις των Τριτέκνων Στρατιωτικών αλλάζει προς το καλύτερο , ήτοι οι Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι Στρατιωτικοί μετατίθενται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  και κατόπιν επιθυμίας τους στον τόπο που επιθυμούν.

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Π.ΟΤ.  κο  ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΟΥΔΗ ΣΤΟ    TV 100 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ  Π.Ο.Τ     (12ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 )

12

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E
3 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 67

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4609 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις