ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ VOULKOS

0
2037

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τον σύλλογο Εστία Τριτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης σας αποστέλλουμε την προσφορά μας  με έκπτωση και ειδικές τιμές προς τις τρίτεκνες οικογένειες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ-6938946666  2310832285

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16Α