ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗΣ) -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΟΣΑ

0
1594

Επίδομα ενοικίου (στέγασης). Δικαιούχοι, προϋποθέσεις και ποσά

 1. Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει όρους και κριτήρια για το επερχόμενο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης στέγασης – ενοικίου.Με βάση τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα www.epidomastegasis.grπου θα υποδεχτεί τις αιτήσεις, αναμένεται να ενεργοποιηθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς όπως εξήγησε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, ένα τεχνικό πρόβλημα έχει προκαλέσει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου.

  Σημειώνεται ότι με την συγκεκριμένη απόφαση, παύει να ισχύει το ΦΕΚ που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Ιούνιο.

  Η απόφαση: δικαιούχοι – κριτήρια

  Ωφελούμενοι είναι οι εξής:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν)
  • Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: (φιλοξενούμενα άτομα, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση, άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας)
  • Μονογονεϊκή οικογένεια

  Προσοχή: Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την εξαίρεση του επιδόματος παιδιού, των αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος αναδοχής.

  Ποσό Επιδόματος Στέγασης – Διάρκεια χορήγησης

  Το ποσό του επιδόματος στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως:

  1. Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα
  2. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
  3. Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα
  4. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο
  5. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώμηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού

  Σημαντικά:

   Η χορήγηση του επιδόματος δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

   Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.

   Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

  Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

  Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  Εισοδηματικά κριτήρια: 

  • Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού
  • Στο νοικοκυριό με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο
  • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώγια το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ
  • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ
  • Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).
  • https://workenter.gr/sites/default/files/epidoma_enoikioy.pdf 
  • ΠΗΓΗ:  https://workenter.gr/programmata-ergasias/eidiseis/epidoma-enoikioy-2019-olokliri-i-apofasi-pote-oi-aitiseis-sto