ΑΣΕΠ-ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0
1574
ΑΣΕΠ: Οκτάμηνες συμβάσεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με δύο ΣΟΧ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Κατανομή θέσεων – Έντυπο υποβολής
Μαρία Πέππα

Στην πρόσληψη έξι υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, κινείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις.

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων.

Στην εφαρμογή «Συμπληρώστε την αίτηση» ‘’κατεβάστε΄΄ το έντυπο υποβολής.

Ημερ. Λήξης:Αναμένεται
Συμπληρώστε