ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ

0
1321

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ

ΔΟΘΗΚΑΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ