ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΠ 2021-ΜΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

0
1092

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΠ 2021-ΜΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Πράγματι  μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και όλα αυτά οφείλονται στις έντονες διαμαρτυρίες των συλλογικών οργάνων των τριτέκνων τόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και με τα σχόλια και τις προτάσεις τους καθώς και την δική σας συμμετοχή την οποία επικαλεστήκαμε πολλές φορές ώστε να συμμετέχετε ενεργά  Επίσης και από τις παρεμβάσεις των βουλευτών   προς τα αρμόδια Υπουργεία με τους οπαίους ερχόμαστε σε επαφή  ετσι έχουμε αποτελέσματα όπως αυτό που αφορά την μοριοδότηση των τριτέκνων

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Πόσα μόρια παίρνουν οι τρίτεκνοι – Τι αλλάζει με το το Προεδρικό Διάταγμα 16/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Ενισχύονται με μόρια οι τρίτεκνοι στην επικείμενη προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021. Λίγο πριν ανακοινωθεί η προκήρυξη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 34/05.03.2021 το Προεδρικό Διάταγμα 16/2021 που αφορά ενίσχυση των τριτέκνων.

Το ΠΔ έχει τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α’ 204)» και περιέχει την παρακάτω τροποποίηση:

Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α’ 204)

Η περ. ε του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου,

οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών,

που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας: 100 μονάδες.

Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών: 50 μονάδες.

Οι ανήκοντες σε περισσότερες της μίας των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνουν μία μόνο φορά τις μονάδες της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

https://www.armyvoice.gr/wp-content/uploads/2021/03/epop-triteknoi.pdf

 

 

 

 

ΠΗΓΗ-  https://www.armyvoice.gr/2021/03/prokiryxi-epop-2021-posa-moria-pairnoyn-oi-triteknoi-ti-allazei/