ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

0
262

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεχίζουμε  να διεκδικούμε το πρωταρχικό  και πάγιο αίτημα μας  την δια βίου αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας , τον χαρακτηρισμό των Τρίτεκνων ως πολύτεκνοι 

 

  • Παρέμβαση απο την Βουλευτή κ. Αννα Ευθυμίου κατά την οποία τονίζετε η αναγκαιότητα αναγνώρισης της τριτεκνικής ιδιότητας ισοβίως

  • Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

13.01.2021-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ξ – ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ