ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ -2020-2022

0
204
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ρόδου, Κερκυρας, για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2020-2022

Με μοριοδότηση εισάγονται οι τρίτεκνοι σπουδαστές στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από παρέμβαση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ–http://estiatriteknonthessalonikis.gr/2019/06/28/917-%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85/

Οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας 2 (δύο) εκπαιδευτικών ετώνΗ φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο  του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες.

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού απόφαση όπου:

 1. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
  1. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
   Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
   Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
  2. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κρήτης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
   Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
   Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
  3. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Ρόδου για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
   Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
   Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
  4. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κερκύρας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
   Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
   Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

  Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής.

Οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών.

Με μοριοδότηση εισάγονται οι τρίτεκνοι σπουδαστές στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από παρέμβαση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ). Οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας 2 (δύο) εκπαιδευτικών ετώνΗ φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο  του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:

α) 945 διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και επισκέψεων στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής

β) 65 ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών

γ) τις εργασίες-ξεναγήσεις

δ) τις γραπτές εξετάσεις

ε) τις προφορικές διπλωματικές εξετάσεις.

Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (Β΄2532 /2017).

Στους σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις γραπτές και προφορικές διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών,

χορηγείται Δίπλωμα, με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού για όλη την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/77.

Οι υποψήφιοι με ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει αποδεδειγμένα από Ελληνικό Λύκειο ή από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προκηρυσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών σε κάθε Σχολή, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι «Πιστοποίηση ξένης γλώσσας» ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ- ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ