ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

0
463

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ν.4674/2020 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 53 Α ́ δημοσιεύτηκε ο ν.4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 47 του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις αυτές ρυθμίζονται τόσο θέματα αδειών και εν γένει διευκολύνσεων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), όσο και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

https://www.forin.gr/articles/article/34787/didad-f-69-117-oik-11102-ruthmiseis-thematwn-adeiwn-dhmosiwn-upallhlwn?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

 

 

ΠΗΓΗ– https://www.forin.gr/articles/article/34787/didad-f-69-117-oik-11102-ruthmiseis-thematwn-adeiwn-dhmosiwn-upallhlwn?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook