ΛΙΜΕΝΙΚΟ–ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

0
473

ΛΙΜΕΝΙΚΟ–ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Θέσεις για κυβερνήτες, μηχανικούς, ιατρούς, διοικητικούς, ψυχολόγους και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο  του υπουργείου Ναυτιλίας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα για νέο κύκλο προσλήψεων στο Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται προσλήψεις για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Λιμενικού και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες:

 • Κυβερνήτες σκαφών
 • Μηχανικοί
 • Ιατροί
 • Ψυχολόγοι
 • Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων
 • Λιμενικοί
 • Διοικητικού – Οικονομικού
 • Νομικοί

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του workenter, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε ενημερωθεί από τον Ιανουάριο του 2020 για την πρόθεση του υπ. Ναυτιλίας να ενισχύσει τις υπηρεσίες του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.

Αναλυτικά τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου

Προβλέπεται κατ’ εξαίρεση, κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων που προέρχονται από τις αντίστοιχες Σχολές, να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Μηχανικοί – Κυβερνήτες

 • Για τη διαδικασία προσλήψεων Αξιωματικών με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού θα προσλαμβάνονται ιδιώτες πτυχιούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον των ανωτέρω να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση 1 ξένης γλώσσας. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται στα 30 έτη. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισμού των μορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), της υψομέτρησης και του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

Ιατροί

 • Κατ’ εξαίρεση, δύναται οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου να προέρχονται από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους ΑΕΙ, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 38 ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας

Ψυχολόγοι

 • Κατ’ εξαίρεση, δύναται οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου να προέρχονται από ιδιώτες ψυχολόγους πτυχιούχους τμημάτων ΑΕΙ, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 38 ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

Διοικητικού – Οικονομικού και Νομικοί

 • Κατ’ εξαίρεση, δύναται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού να προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων οικονομικής επιστήμης ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος
 • Κατ’ εξαίρεση, δύναται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού να προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων νομικής ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε νομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων

Για την υποβοήθηση του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι δυνατή η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση ιπταμένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από αίτηση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σύμφωνη γνώμη του Α/ΓΕΕΘΑ. Η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται με μέριμνα του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας του και λοιπών επιδομάτων εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού του φορέα προέλευσής του. Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στην ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του προσωπικού, καθώς επίσης και ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

Τέλος, το νομοσχέδιο ορίζει ότι το επίδομα ύψους 100 ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας.

Δείτε το έγγραφο