ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΣΟΝΤΑ

0
383

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζεται τα προσόντα ανά ειδικότητα για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας όλης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του υπ. Υγείας:

Με δεδομένο ότι εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ, είναι θέμα ημερών να ανοίξει το  σύστημα προκειμένου να εγγραφούν οι υποψήφιοι.

Που οι νέες προσλήψεις

 • Νοσοκομεία
 • Φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 •  Δ.Υ.ΠΕ
 •  Ε.Κ.Α.Β
 •  Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 •  Ε.Ο.Φ
 •  Ε.Κ.Ε.Α
 •  Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»
 •  Ο.Κ.Α.Ν.Α
 •  Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
 •  Στρατιωτικά νοσοκομεία
 •  Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
 •  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
 •  Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας

Λίστες κατατασσόμενων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Σημειώστε τα δεδομένα:

 • Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας έως 65 ετών
 • Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν 2ετή σύμβαση εργασίας
 • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση και εγγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο
 • Δημιουργείται λίστα ανά ειδικότητα και κατηγορία με φθίνουσα σειρά μορίων
 • Οι φορείς του υπουργείου Υγείας «τραβούν» από αυτή τη λίστα προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Τα μόρια για τον διορισμό
 • Δέκα κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται κρίνουν τον διορισμό.

Σημειώστε:

 • Εμπειρία (7μόρια/ανά μήνα έως 60μήνες,420 μόρια)
 • Ειδική Εμπειρία (20 μόρια/ανά μήνα έως 24μήνες,480 μόρια)
 • Αφορά ΜΕΘ,ΤΕΠ, νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών
 • Ανεργία (έως 400 μόρια)
 • Ανήλικα τέκνα και προστατευόμενα τέκνα (50 μόρια ανά τέκνο έως 300 μόρια)
 • Πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου (70 μόρια)
 • Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνου (50 μόρια)
 • Γονέας μονογονεϊκής (100 μόρια)
 • Αναπηρία πάνω από 67% (100 μόρια)
 • Υποψήφιος με τέκνο που έχει αναπηρία 67% και άνω (100 μόρια)
 • Εντοπιότητα (100 μόρια)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/document%20(3).pdf

 

ΠΗΓΗ- https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/yp-ygeias-eidikotites-kai-prosonta-gia-loipo-epikoyriko