ΦΕΚ– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

0
470

ΦΕΚ– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις 6 Μαρτίου .
Δημοσιεύθηκε την Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ