ΕΛΣΤΑΤ -ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 1040 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

0
454

ΕΛΣΤΑΤ -ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 1040 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έγκριση για απασχόληση 1.040 ατόμων σε νέα προκήρυξη έδωσε μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη 1.040 εξωτερικών συνεργατών που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση έργων της ΕΛΣΤΑΤ (δείτε εδώ).

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΛΣΤΑΤ προκηρύσσει την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 2019, εντός του 2020.

Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των στοιχείων θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Το έτος αναφοράς των στοιχείων της έρευνας για το Φυτικό Κεφάλαιο, τα Κτηνοτροφικά Προϊόντα και την Αλιεία είναι το ημερολογιακό έτος 2019.

Για τη διενέργεια της έρευνας, την επεξεργασία των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν:

  • α. Γεωπόνοι – γεωτεχνικοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι, ως Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)].
  • Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)].

Έργο τους θα είναι η συλλογή στοιχείων, η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων της έρευνας.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)] θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας έως 2 ημερών, σε χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας είτε στις εγκαταστάσεις των Π.Υ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή ανά ερωτηματολόγιο της έρευνας για το οικονομικό έτος 2020, καθορίζεται ως ακολούθως:

Η αμοιβή ανά Δημοτική Ενότητα (ερωτηματολόγιο τύπου Ι) ορίζεται σε 197,28 ευρώ και επιπλέον 49,32 ευρώ για κάθε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα (ερωτηματολόγια τύπου II) που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα. Στις περιπτώσεις που η Δημοτική Ενότητα αποτελείται από περισσότερες της μίας Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες τότε για κάθε επιπλέον Δημοτική/Τοπική Κοινότητα η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 49,32 ευρώ.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι μία Δημοτική Ενότητα (ένα ερωτηματολόγιο τύπου Ι) αποτελείται από μια Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (ένα ερωτηματολόγιο τύπου II). Τότε αυτό θα αμείβεται με το ποσό ευρώ [(197,28×1) + (49,32×0)] = 197,28 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Έστω ότι μία Δημοτική Ενότητα (ερωτηματολόγιο τύπου Ι) αποτελείται από οκτώ (8) Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες (ερωτηματολόγια τύπου II). Τότε αυτό θα αμείβεται με το ποσό των [(197,28*1)+(49,32*7)] = 542,52 ευρώ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://workenter.gr/sites/default/files/elstat_1.pdf

ΠΗΓΗ-  https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/elstat-pianoyn-doyleia-1040-neoi-ypalliloi-nea-prokiryxi