ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

0
333
Αυτές είναι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στις Περιφέρειες
Θα διατεθούν 1.080 θέσεις

Υποψήφιοι τουλάχιστον 27 διαφορετικών ειδικοτήτων θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη σε προκηρύξεις που θα εκδόσουν άμεσα οι περιφέρειες της χώρας.

Εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου Εσωτερικών »αποκαλύπτει» τον αριθμό των θέσεων και τις ειδικότητες που θα ζητηθούν.

Σύμφωνα με αυτήν, θα διατεθούν 1.080 μόνιμες θέσεις για υποψηφίους ΠΕ,ΔΕ, ΥΕ, στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελλοπονήσου, Κρήτης, Θεσσαλίας.

Οι ειδικότητες που σε πρώτη φάση εμφανίζουν ζήτηση είναι:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών (γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους και ιχθυολόγους)
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΠΕ Οδοντιάτρων
 • ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
 • ΔΕ Σπερματεγχυτών
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Αναμένεται η κάθε περιφέρεια να εκδόσει ξεχωριστή προκήρυξη σε διαφορετικό χρόνο δημοσιοποίησης.