ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

0
253

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ιδιώτες οι οποίοι με προθυμία και έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης συμπαρίστανται στις οικογένειες που δοκιμάζονται και προσφέρουν γενναιόδωρα την αλληλεγγύη τους σε όσα μέλη του Συλλόγου μας την έχουν ανάγκη.

Ο υλιστικός πολιτισμός κι οι κοινωνικές συγκυρίες οδήγησαν για μακρυ χρονικό διάστημα τον άνθρωπο σε μία ατομικιστική προσέγγιση της ζωής και στην έξαρση εγωκεντρικών συμπεριφορών. Παρόλα αυτά η συλλογικότητα, το αίσθημα της αλληλεγγύης κι η ανάγκη της προσφοράς αποτελούν, επίσης, όψεις της ζωής του ανθρώπου  παραμελημένες, ίσως, συνειδητά απωθημένες, αλλά αναμφίβολα υπάρχουσες

Οι αλλαγές που όλοι βιώνουμε το τελευταίο διάστημα κι η έντονη παρουσία δυσκολιών και προβλημάτων οδηγούν στην ανάγκη η ανθρωπιστική συνείδηση να βρει ενα  μεσο έκφρασης και πρακτικής εξωτερίκευσης και υλοποίησης μέσα από ενέργειες συνειδητές Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης  Η αλληλεγγύη κι η προσφορά είναι στοιχεία της χαρακτηροδομής των Ελλήνων και βασίζεται στην αξιοποίηση των αρετών μας

Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με το αστικό, εμπορικό και τραπεζικό δίκαιο, ενώ έχει αναπτύξει μια πολυεπίπεδη δραστηριότητα ενασχόλησης με τα κοινά. Τρίτεκνη μητέρα και επίτιμο μέλος του Συλλογου μας Στηρίζει τον Σύλλογο μας  και συμπαρίσταται αμέριστα στα προβλήματα μας Τηλ.2310234528

Μεγάλου Αλεξάνδρου 17
Diavatá, Thessaloniki
231 078 4045