ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ–ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

0
766

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Οι προθεσμίες για 150.000 δικαιούχους (ΕΕΤΑΑ)

Τι πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος

Συγκεκριμένη διαδικασία και προθεσμίες καλούνται να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν θέσεων σε παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, της ΕΕΤΑΑ.

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει:

  • Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (μέσω της διαπίστευσης του ΤAXISNET)
  • Να απευθυνθούν, μέχρι και την 2-9-2019, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω του ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα/Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher)
  • Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την ΕΕΤΑΑ
  • Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
  • Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ από 2/9 έως 12/9/2019«Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher)

 ΠΗΓΗ–  https://workenter.gr/programmata-ergasias/eidiseis/paidikoi-stathmoi-espa-oi-prothesmies-gia-150000-dikaioyhoys-eetaa