ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

0
633

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση απο μέρους της Νέας Κυβέρνησης  του πάγιου αιτήματος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων Π.ΟΤ. με την δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Οικογένειακης  Πολιτικής και Ισότητας Φύλων στο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η κίνηση αυτή απο μέρους της Νέας Κυβέρνησης δείχνει ευαισθησία και σεβασμό προς τον θεσμό της οικογένειας που έχει βληθεί τα τελευταία χρονία απο παντού και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβληματος Το ιδανικότερα βέβαια θα ηταν να είναι και Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής οπως αναφερόταν στο αίτημα μας 

H Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ασχολείται με τη διατύπωση πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, στη στήριξη της οικογένειας και του οικογενειακού εισοδήματος και στην ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της θέσης των γυναικών. Ανάμεσα στους στόχους της Γραμματείας συμπεριλαμβάνονται:
Ο πολύπλευρος εκσυγχρονισμός και η σταθερή διεύρυνση των δομών της Γραμματείας με την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή γυναικών απ’ όλους τους κοινωνικούς χώρους. Η προώθηση πολιτικών προτάσεων ανά θεματική κατηγορία. Η εναρμόνιση των πολιτικών μας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η αξιοποίηση κάθε νέας ιδέας, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της θέσης των σύγχρονων γυναικών. Η συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις από κάθε πολιτικοκοινωνικό χώρο με στόχο την ενίσχυση του γυναικείου κινήματος.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών (ανδρών και γυναικών) σε θέματα που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την οικογένεια.

Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Μαρία Συρεγγέλα